Banner top

Menu portal
Giới thiệu
TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

26/11/2021
14:29:00
153

BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐI DIN CMHS NĂM HỌC 2020 - 2021

I. PHẦN THỐNG KÊ SỐ LIỆU CƠ BẢN

Số hội viên CMHS: 938 Hội viên.

Ban chấp hành đại diện cha mẹ học sinh trường: 23 người

Ban thường trực đại din CMHS trường: 5 người

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức trong nhà trường.

- Đội ngũ Ban chấp hành đại diện CMHS nhiệt tình, trách nhiệm, các hội viên đều ủng hộ các hoạt động của hội.

2. Khó khăn

- Đời sống kinh tế của một số hội viên còn khó khăn nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc vận động hội viên tham gia các công tác cũng như việc đóng góp gây quỹ để Hội hoạt động.

- Một số hội viên chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình nên phần kết hợp giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh gặp nhiều khó khăn, còn tồn tại việc con em học yếu, chưa ngoan.

- Ban Đại diện CMHS đều kiêm nhiệm, thay đổi từng năm, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên chưa thường xuyên nên còn ảnh hưởng công tác của Hội.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức, xây dựng các hoạt động của Ban đại diện CMHS

Ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, Ban Chấp hành Đại diện CMHS đã tham mưu Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường để xin phép tổ chức Hội nghị ban đại diện CMHS toàn trường. Việc tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp và đã xây dựng được kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS cũng như đã bầu ra được Ban chấp hành đại diện Hội CMHS mới với số lượng 5 thành viên. Các thành viên trong ban chấp hành đa số đều nhiệt tình trong công tác của Hội.

Do phải làm kiêm nhiệm nên có thời điểm, vì nhiều công việc khác nhau dẫn đến Ban Đại diện có lúc chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Năm học 2020 - 2021 đã thành lập được các chi hội lớp nhưng chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong BCH chi hội nên một số nội dung nghị quyết hội nghị chưa thực hiện một cách triệt để.

2. Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Trong năm học Ban đại diện Hội CMHS cũng đã có nhiều cố gắng trong việc vận động học sinh học tập, tham dự các cuộc họp đánh giá thi đua khen thưởng đối với học sinh. Hỗ trợ kinh phí hiệu quả, kịp thời cho phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hội thi của học sinh nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh. Kết hợp với nhà trường hỗ trợ kinh phí khen thưởng cuối năm, động viên kịp thời cho các con cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong học tập.

Việc giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được Ban Đại diện CMHS quan tâm kịp thời. Trong năm học, Ban đại diện CMHS đã tham dự, tổ chức kỉ niệm, chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11, nhân dịp tết Nguyên đán.

Có thể nói các hoạt động, việc làm của Ban đại diện CMHS đã góp phần tích cực vào thành tích của Trường: Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao đng tiên tiến; 8 thầy cô giáo đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 01 thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh,  48 cán bộ giáo viên là lao động tiên tiến, 43 giải cá nhân về HSG cấp tỉnh, 6 HCV, 2HCB, 1HCĐ trong Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% (Là 1 trong 6 đơn vị có tỷ lệ đỗ TN100% trong các đơn vị có HS dự thi toàn tỉnh).

3. Công tác vận động xây dựng và quản lý quỹ của Ban đại diện CMHS

Công tác vận động xây dựng quỹ chủ yếu từ nguồn đóng góp của hội viên, Năm học vừa qua, các hội viên đã đóng góp đầy đủ, tạo điều kiện cho Ban đại diện CMHS hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý, sử dụng quỹ Hội thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ giáo dục và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Việc chi tiêu luôn đúng nguyên tắc và tiết kiệm. Quỹ hội được duyệt quyết toán thu chi rõ ràng, minh bạch.

4. Về chế độ hội họp, các hoạt động phong trào

  Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã tham dự khá đầy đủ các buổi họp do nhà trường tổ chức, các ngày lễ hội của trường trong năm học, có sự đóng góp tham gia ý kiến góp phần nâng cao chất lượng dạy học sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho nhà trường.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN

CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ theo tình hình thực tế của hoạt động Ban đại diện CMHS năm học 2020 - 2021, Ban đại diện CMHS trường THPT Quảng Ninh đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2021- 2022 như sau :

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc tổ chức Hội CMHS đến từng chi hội của các lớp từ đó đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả.

2. Tích cực hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh phong trào học tập để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

3. Phấn đấu xây dựng và sử dụng quỹ hội thật hợp lí, vận động xã hội hóa nhằm giúp nhà trường hoàn thiện về cơ sở vật chất, xứng tầm một ngôi trường đang có một cơ ngơi khang trang, sạch, đẹp. Tạo nguồn quỹ thích đáng cho việc giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, các tấm gương điển hình trong phong trào “Dạy tốt - Học tốt”.

4. Tuyên truyền cho toàn thể hội viên tham gia các phong trào thi đua của nhà trường.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng nề nếp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và các Chi hội lớp

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra. Bám sát nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn đưa hoạt động của Hội đi vào nề nếp, có hiệu quả bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Chi hội lớp. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các Chi hội lớp trong nhà trường. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên BCH, thường trực Hội, bám sát từng địa bàn để hoạt động.

Mục tiêu hoạt động của Ban đại diện CMHS là huy động các nguồn lực để thực hiện phong trào xã hội hoá giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động để xây dựng và phát triển môi trường giáo dục tốt trong nhà trường. Với tiêu chí đảm bảo công khai minh bạch trong công tác thu chi các nguồn vận động.

2. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ công việc giảng dạy, giáo dục của nhà trường và việc học tập, rèn luyện của con em để tổ chức cho học sinh học tập, lao động, giải trí, hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống cho con em; tạo điều kiện về thời gian, các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho học tập như: sách, vở, đồ dùng học tập, tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao,...tư vấn hướng nghiệp, học nghề phổ thông, tham gia lao động làm sạch trường, đẹp lớp. Chăm lo sức khoẻ và quản lý tốt việc học của con em ở nhà.

- Phối kết hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử, lễ phép; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kính trọng thầy cô giáo để thực sự: "thầy ra thầy, trò ra trò",...kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học sinh nhất là tệ nạn ma tuý, chấp hành luật lệ về an toàn giao thông.

 - Tăng cường thêm việc học phụ đạo cho học sinh với thời lượng 1 đến 2 buổi/tuần với mức đề nghị đóng góp 20.000đ/ buổi /học sinh (giữ nguyên so với năm học trước).

 - Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện. Kịp thời động viên phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nhân tài. Làm sao để đào tạo con em chúng ta trở thành những người thực sự đủ đức, đủ tài, khi ra trường các em sẽ trở thành nguồn nhân lực phục vụ cho quê hương đất nước.

3. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường; hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2

- Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh về xã hội hoá giáo dục, trong đó vai trò của phụ huynh và gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho học sinh. Cam kết cùng nhà trường tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, không để học sinh đi xe máy, không mang theo hung khí đến trường, giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh, sử dụng, bảo quản tốt cơ sở vật chất lớp học và của nhà trường.

- Tổ chức vận động hỗ trợ việc xây dựng trường lớp, trang bị các phương tiện dạy học, giúp đỡ các HS khó khăn đảm bảo học tập, chăm sóc phát triển năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài...

- Giữ gìn phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo" trân trọng thầy cô giáo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đãi ngộ xứng đáng về tinh thần, vật chất và nâng cao vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục.

- Tuyên truyền nhân dân nhận thức sâu sắc về quyền lợi và trách nhiệm xã hội đối với việc học của học sinh và việc giáo dục con em của phụ huynh.

- Tổ chức vận động sự ủng hộ của phụ huynh, các cá nhân - tổ chức để tăng trưởng nguồn quỹ, hỗ trợ trường về CSVC phục vụ việc dạy và học. Ban đại diện hội CMHS trường trực tiếp liên hệ công ty bảo hiểm để mua Bảo hiểm thân thể cho học sinh.

- Mục tiêu thực hiện công trình Hội trong năm học 2021-2022:

+ Cùng với nhà trường sửa chữa dãy nhà xe học sinh sau nhà 3 tầng (khoảng 100 triệu đồng) và làm cầu nối có mái che từ dãy nhà C (Có phòng họp Hội đồng) ra nhà vệ sinh học sinh (Khoảng 40 triệu đồng).

- Quĩ hoạt động của Hội: 85.000đ/hội viên/năm (trích 40% của quỹ hoạt động chi hội lớp, quỹ hội lớp không quá 15% mức lương cơ sở = 210.000đ) nhằm tăng cường hoạt động, hỗ trợ, phối hợp động viên con em HS về mọi mặt (có dự kiến thu, chi kèm theo).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Quảng Ninh năm học 2020 - 2021 và phương hướng, hoạt động năm học 2021 - 2022.

 

T.M BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỞNG BAN

                                                         (đã kí)

                                                       TRƯƠNG VĂN HẢI

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH

Email: thpt_quangninh@quangbinh.edu.vn

Đ/C: Thôn Xuân Dục 3, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình